• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Kancelaria oferuje swoim klientom elastyczne formy rozliczeń, dostosowane do charakteru zlecanych czynności,  stopnia złożoności danej sprawy oraz uwzględniające czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Dokładamy starań, aby zasady ustalenia wynagrodzenia były dla naszych Klientów jasne, przejrzyste i umożliwiały określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia już na etapie powierzania sprawy Kancelarii.
Do Państwa należy wybór formy współpracy.
W przypadku osób fizycznych podstawą rozliczenia jest każdorazowa umowa zawierająca stawki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2002 nr 163,poz.1349).
W zakresie prowadzenia obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria może świadczyć kompleksową ryczałtową obsługę prawną lub podjąć się prowadzenia na podstawie odrębnej umowy pojedynczego zlecenia zawierającego szczegółowe określenie przedmiotu sprawy.
 
W zakresie prowadzenia stałej obsługi miesięczny ryczałt obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin pracy prawników. Po przekroczeniu uzgodnionego limitu wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o stawki godzinowe. Przewidujemy również pakiety wynagrodzenia ryczałtowego zawierające wysokość stawki uzależnionej od ilości czasu pracy Kancelarii objętego ryczałtem.