• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Kompleksowa pomoc prawna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w zakresie praw i obowiązków stron stosunku pracy, nawiązywania stosunku pracy i jego ochrony;
Przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz innego rodzaju umów związanych z zatrudnieniem pracowników (umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie);
Sporządzanie i modyfikacja regulaminów pracy i wynagrodzenia i innych aktów przewidzianych prawem pracy; 
Prowadzenie spraw z zakresu mobbingu,  
Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa  pracy w tym reprezentacja przed sądami pracy, itp.;