• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna Przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza. Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

bieżącą obsługę korporacyjną w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych i przepisów o działalności gospodarczej,

§         udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa, stosownie do potrzeb Klienta: w Kancelarii, w siedzibie Klienta, telefonicznie, drogą elektroniczną,

§         sporządzanie opinii, informacji oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 

§         tworzenie, zmiana, rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, udział w negocjowaniu umów,

§         tworzenie przepisów wewnętrznych,

§         rejestracja zmian w KRS,

§         uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach i mediacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie prawnego kontraktu lub polubowne zakończenie zaistniałego sporu,

§         przygotowywanie dokumentów na zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy,

§         występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, przed innymi organami orzekającymi i urzędami, a także w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych oraz administracyjnych,

bieżący monitoring zmian przepisów prawnych i bieżące informowanie Klienta o zmianach przepisów