• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Celem naszego działania w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Stoimy na straży uprawnień majątkowych i osobistych autora do stworzonego przezeń dzieła.
Przedmiotem ochrony z tytułu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórcy o indywidualnym charakterze w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, muzyczne (słowno-muzyczne), sceniczne, audiowizualne (w tym filmowe).
Mając za podstawę art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapewniamy twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, możliwość skorzystania z przysługującego mu prawa żądania zaniechania tego działania. W razie dokonanego już naruszenia w imieniu autora prowadzimy postępowanie w stosunku do podmiotów, które dopuściły się takiego naruszenia, aby dopełniły czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyły publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie