• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

 Jest to system płatności skierowany głównie do  przedsiębiorców i spółek handlowych, które nie potrzebują ciągłej obsługi prawnej. Rozliczenie z Kancelarią następuje na zasadzie stałej miesięcznej opłaty abonamnetowej, w ramach której klient otrzymuje określoną z góry ilość godzin pracy Kancelarii w miesięcznym  okresie rozliczeniowym. 
W ramach nieniejszego systemu rozliczeń oferujemy następujące możliwości:
 
  Pakiet „Mikro Biznes” :

Niniejszy pakiet został przygotowany  z myślą o mikro przedsiębiorcach o epizodycznym  zapotrzebowaniu na porady prawne. Podstawowym założeniem pakietu jest możliwość konsultowania drobnych, bieżących zagadnień prawnych drogą telefoniczną lub elektroniczną(e-mail, FAX) przy minimalnym koszcie obsługi.
 
W ramach  Pakietu oferujemy Państwu:
1.   standardowe doradztwo prawne oraz konsultowanie bieżących problemów prawnych
2.    Sporządzanie oraz opiniowanie standardowych dokumentów takich jak: typowe umowy, porozumienia stron, wezwania do zapłaty czy korespondencja przedprocesowa.
 
Reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym na podstawie odrębnego porozumienia.

 
Pakiet „Small Biznes”:

Niniejszy pakiet został przygotowany  z myślą o mikro przedsiębiorcach o sporadycznym zapotrzebowaniu na porady prawne. Podstawowym założeniem pakietu jest możliwość konsultowania zagadnień prawnych drogą telefoniczną lub elektroniczną(e-mail, FAX) przy minimalnym koszcie obsługi.
 
W ramach  Pakietu oferujemy Państwu:
1.   standardowe doradztwo prawne oraz konsultowanie i rozwiązywanie bieżących problemów prawnych
2.    Sporządzanie oraz opiniowanie standardowych dokumentów takich jak: typowe umowy, porozumienia stron, wezwania do zapłaty czy korespondencja przedprocesowa.

Reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym na podstawie odrębnego porozumienia.Pakiet „Classic”:

 Niniejszy pakiet został przygotowany  z myślą o małych przedsiębiorcach o częstszym niż sporadyczne zapotrzebowaniu na porady prawne, lecz nie potrzebujących stałej obsługi prawnika. Podstawowym założeniem pakietu jest możliwość konsultowania zagadnień prawnych drogą telefoniczną, elektroniczną(e-mail, FAX) lub w siedzibie KRPPS.
 
 W ramach  Pakietu oferujemy Państwu:
1.   standardowe doradztwo prawne oraz rozwiązywanie bieżących problemów prawnych
2.    Sporządzanie oraz opiniowanie:
§  standardowych dokumentów takich jak:                                                   
typowe umowy,porozumienia stron czy korespondencja przedprocesowa.
§  sporządzanie umów nietypowych, doradztwo procesowe i pozaprocesowe oraz sporządzanie opinii prawnych.
3.   Przedsiębiorstwom posiadającym  pakiet „Classic”  przysługuje rabat w wysokości  5% w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe usługi.
 
Pakiet „Komfort”
pakiet Komfort został przygotowany  z myślą o małych przedsiębiorcach o częstszym niż sporadycznym zapotrzebowaniu na porady prawne, lecz nie potrzebujących stałej obsługi prawnika. Podstawowym założeniem pakietu jest możliwość konsultowania zagadnień prawnych drogą telefoniczną, elektroniczną (e-mail, FAX) lub w siedzibie KRPPS.
W przypadku pakietu „Komfort” klientowi przysługuje do 2 godzin pracy prawnika we wskazanym przez klienta miejscu (np. w siedzibie firmy) oraz w odróżnieniu od tańszych pakietów otrzymujecie Państwo  pełne doradztwo prawne. 

Przedsiębiorstwom posiadającym  pakiet „Komfort”  przysługuje rabat w wysokości  5% w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe usługi


 

Pakiet „Biznes”:
Pakiet Biznes przeznaczony dla grupy klientów o szerokim zapotrzebowaniu na obsługę prawną. Wychodząc naprzeciwko Państwa potrzebom stworzyliśmy ofertę która obejmuje 15 godzin poszerzonej obsługi prawnej w siedzibie KRPPS w tym również  konsultowania zagadnień prawnych drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail, FAX) oraz 4 godziny w miejscu wskazanym przez klienta.
W trosce o Państwa czas i wygodę w ramach pakietu godzinowego tj. 15h,  klientowi przysługuje możliwość swobodnego wyboru miejsca świadczenia obsługi prawnej w stosunku 2:1 tzn. 2 godziny w siedzibie KRPPS = 1 godzina poza siedzibą KRPPS na terenie miasta Poznania
Przedsiębiorstwom posiadającym  pakiet „Biznes”  przysługuje rabat w wysokości  10% w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe usługi
 
 
 

Pakiet „Biznes Premium”:
Pakiet Biznes Premium Skierowany jest do średnich przedsiębiorstw, gdzie zapotrzebowanie na obsługę prawną jest częste, lecz nie wymaga ciągłej obsługi Prawnika.
W pakiecie 20 godzin pełnej obsługi prawnej w siedzibie KRPPS, w tym również  konsultowania zagadnień prawnych drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail, FAX) oraz 5 godzin w miejscu wskazanym przez Klienta. Pakiet obejmuje pełną ofertę doradztwa prawnego włącznie ze porządzaniem aktów prawa wewnątrzzakładowego
 
W trosce o Państwa czas i wygodę w ramach pakietu godzinowego tj. 20 h,  Klientowi przysługuje możliwość swobodnego wyboru miejsca świadczenia obsługi prawnej w stosunku 2:1 tzn. 2 godziny w siedzibie KRPPS = 1 godzina poza siedzibą KRPPS na terenie miasta Poznania
Przedsiębiorstwom posiadający  pakiet „Biznes”  przysługuje rabat w wysokości  15% w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe usługi 

 

 

 

Nazwa Pakietu

Obsługa elektroniczna lub w siedzibie KRPPS

W godz./mc

 

Obsługa w miejscu wskazanym przez Klienta

W godz./mc

 

 

Zakres usług w ramach pakietu

 

Rabat na usługi z poza pakietu

 

Cena netto za miesiąc
świadczenia
usługi 

Mikro Biznes

3 h

 0

Czynności typowe

Wg. cennika

300

Small Biznes

5 h

  0

Czynności typowe

Wg. cennika

500 

Classic

10 h

 0

Rozszerzone
czynności typowe

             5%

950

     

Komfort 

 

 12 h

        

 2 h

 

Rozszerzone
czynności typowe

       

5%

                  

 1200 

        

Biznes

             

  15 h

       

 4 h

 

 Pełny zakres usług

        

10%

 

1550

 

Biznes
Premium

 

20 h

             

5 h

 

 Pełny zakres usług

              

15%

 

 1950

 

 

Opłata za 1 roboczogodzinę Kancelarii wynosi
 150 zł netto
 
   Standardowe  umowy- to typowe zwyczajowo zawierane w danej branży, nie wymagające uregulowań specjalnych czy  konstrukcji prawnych opracowanych specjalnie na użytek konkretnej umowy