• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

W przypadku przedmiotów własności przemysłowej dla większości z nich celu uzyskania pełnej ochrony prawnej wymagane jest zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP oraz wydanie przez ten organ decyzji w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. 
W znaczeniu szerokim zakres ten ulega poszerzeniu o prawa własności przemysłowej, takie jak:
– wynalazki;
– wzory przemysłowe;
– wzory użytkowe;
– znaki towarowe;
– oznaczenia geograficzne;
– topografie układów scalonych;
– projekty racjonalizatorskie;
- domeny internetowe jako elementy odróżniające przedsiębiorcę działającego w sieci