• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Kancelaria nasza oferuje fachową pomoc przedsiębiorcom, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnikom spółki cywilnej i innym jednostkom organizacyjnym w przezwyciężaniu wszelkich problemów związanych z:
 
  •  podejmowaniem działalności ( zakładanie spółek handlowych i rejestracja spółek oraz przygotowywanie dokumentacji w zakresie dokonywania wpisów  w Krajowym Rejestrze Sądowym), 
  • wykonywaniem działalności (obsługa prawna w zakresie spraw korporacyjnych, w tym organizacja zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i Zarządu- przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów i statutów itp, fuzję, przekształcenia) i 
  • zakończeniem (likwidacja) gospodarczej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej czy usługowej.
 
Nadto oferujemy pomoc osobom, które przedsiębiorcami dopiero chcą być z zakresie doboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie umów spółek i wszelkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania czy zgłoszenia działalności na stosownych drukach KRS
Kancelaria może podjąć się zgromadzenia informacji gospodarczych dotyczących sytuacji prawno majątkowej dłużnika czy potencjalnego partnera Państwa firmy zawierający zbiór informacji rejestrowanych odnośnie przedsiębiorstwa dłużnika
 
- przegląd akt rejestrowych; 
- dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej; 
  - REGON; 
  - potwierdzenie numeru NIP; 
  - Centralne Biuro Adresowe; 
  - Krajowy Rejestr Sądowy; 
  - Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.