• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego,

prawa cywilnego, prawa pracy  i prawa administracyjnego. Doradzamy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania, reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami oraz wszelkimi  organami administracji Państwowej. Sporządzamy również wszelkiego rodzaju pisma  procesowe na wszystkich szczeblach w toku postępowań sądowych i administracyjnych w tym zażalenia, apelacje , skargi, a także projekty umów, wnioski, podania oraz opinie prawne.

 

Podczas konsultacji prawnych informujemy Klientów o skutkach prawnych podejmowanych przez nich decyzji, a także doradzamy najlepsze rozwiązania prawne przedstawianych problemów.

 

Podczas spotkania z naszym prawnikiem w sposób zrozumiały wyjaśnimy Państwu problem, doradzimy również  w sposób jak najbardziej zrozumiały najkorzystniejsze  rozwiązania prawne Państwa problemu informując przy tym o skutkach prawnych podejmowanych przez Państwa decyzji

Dokonamy analizy umów przedłożonych Państwu do podpisania przez inne podmioty wskazując na zapisy niekorzystne lub niebezpieczne dla Państwa.

 

Osobom fizycznym doradzamy w problemach z zakresu:

prawa rodzinnego- rozwodów;

                         - separacji;

                         - wykonywanie władzy rodzicielskiej;

                         - alimentów;

                         - podziału majątku wspólnego;

 

prawa pracy         - umów o pracę;

                          - świadectw pracy;

                          - wynagrodzenia za pracę;

                          - rozwiązania umowy o pracę;

                          - mobbingu;

                          - wypadków przy pracy;

 

prawa cywilnego  w szerokim tego pojęcia znaczeniu począwszy od:

                          - dochodzenia należności i egzekwowania ich;

                          - kierowania wezwań do zapłaty;

                          - sporządzania pozwów;

                          - odszkodowań;

                          - zasiedzenia;

                          - zarządu dot. własności;

                          - zniesienia współwłasności;

                          - ustanowienia drogi koniecznej; wynajmu lokali;

                          - wykonywania prawa własności;

                          - naruszenia posiadania;

                          - stwierdzenia nabycia spadku;

                          - testamentów;

                          - dziedziczenia ustawowego;

                          - zachowku;

                          - działu spadku;

                          - odrzucenia spadku;

                          - zabezpieczenia spadku;

                          - zrzeczenia się dziedziczenia;

 

 aż do ochrony przed prowadzoną egzekucją w formie powództw przeciwegzekucyjnych.

 

We wszystkich sprawach reprezentacja klientów przed sądami.